Управление на таланти

Ние можем да Ви дадем инструментите, с които да създадете и развиете ключовия процес по управление на талантите

Управление на таланти

Компанията Ви може да създаде нов продукт и той лесно да бъде копиран от конкурентите. Намалете цените и конкурентите също ще го направят. Но копирането на висококачествени, силно ангажирани служители е почти невъзможно.

Способността ефективно да се наема, задържа и ангажира талант на всички нива е единственото истинско конкурентно предимство, което компанията притежава.

Какво трябва да знаете…

  • Кои са талантите в организацията?
  • Как да ги разпознаете, развиете и задържите?
  • Всяка компания иска да привлече таланти, но способна ли е да ги управлява?

Една машина може да свърши работата на 50 обикновени хора. Нито една машина на може да свърши работата на един необикновен човек.

– Eлберт Хъбард –