Повишаване на ангажираността на служителите

Какво е ангажираност?

  • Когато служителите дават 100% или повече в своята работа
  • Когато идват на работа с желание
  • Мотивирани са да постигат повече и са лоялни

Защо да имаме ангажирани служители?

  • Увеличение на производителността с повече от 20%
  • Увеличение на ръста на приходите 2,5 пъти*
  • Намаляване на текучеството с 40%*
  • Увеличена клиентска удовлетвореност със 71%*
  • Задържане на талантите

*Source: Based on a Hay Group cross-industry analysis

Ние имаме опит в изграждането на стратегия и мерки за повишаване на ангажираността на служителите с успех.

Можем да Ви помогнем да го постигнете.

За да научите повече, се свържете с нас тук…..