Програма за развитие на
HR професионалисти

Представяме Ви програма от десет Мастър Класа за професионалисти в сферата на Човешки ресурси, която ще Ви даде възможност да усвоите ценни съвременни практически умения и теоретични знания.

Ако искате да получите по-широк поглед върху повече области от Човешки ресурси, които ще Ви помогнат да разгърнете потенциала си като професионалист, Ви предлагаме 10 от най-иновативните теми, представени от 7 експерта с опит в бизнес и академична среда.

Ще получите сертификат за участие в програмата.

Програмата е подходяща и за хора без опит в Човешки ресурси.

Запишете се за цялата програма или отделни модули с отстъпка! Почти не останаха свободни места. Вижте различни пакети в края на страницата!

Контакти: contacts@hrresults.eu, тел. 0889 365 885

Тема: HR в бизнес контекст

Дата: 23.10.2020

Час: 14 ч. – 18 ч.

Водещи

Елена Алтимирска

Ивайло Гърков

Кратко описание на курса

Искате ли да бъдете HR партньори, които разбират нуждите на бизнеса и виждат „голямата картина“? Ако отговорът е „Да!“, този Мастър клас е за Вас.

 

Как да говорим на езика на бизнеса?

Кои са най-важните понятия и принципи в областта на финанси, маркетинг, стратегия?

Какво стои зад числата в бизнеса, които имат отношение към HR?

В какво се изразява ролята на HR като стратегически партньор на бизнеса?

Кои са ключовите показатели за ефективност, които може да използваме в работата си?

Тема: Agile HR

Дата: 13.11.2020

Час: 14 ч. – 18 ч.

Водещ

Таня Бояджиева

Кратко описание на курса

Мастър класът на тема „Agile HR“ има за цел въведение в новия и модерен Agile подход на управление с фокус върху приложението му за HR специалистите.

 

Каква е същността на Agile?

Kога е подходящо прилагането на Agile и кога не е?

Какви са нагласите, ценностите и основните практики на Agile?

Как прилагането на Agile може да промени традиционната HR функция (Agile4HR)?

Какво  могат да направят HR професионалистите, за да подкрепят трансформацията на компаниите си към Agile (HR4Аgile)?

Какво е усещането да се работи в Agile екип (запознаване с конкретна Agile практика)?

Тема: НЛП в HR

Дата: 27.11.2020

Час: 14 ч. – 18 ч.

Водещ

Борислава Лобошка

Кратко описание на курса

Мастър класът на тема „HЛП в HR“ поставя фокус върху влиянието на индивидуалните различия и необходимостта и ползите от отчитането им в работата на HR специалистите.

 

Основните теми, които ще покрием в този Мастър клас, включват:

 

Какво е Невролингвистично програмиране?

Какво е влиянието на несъзнаваните процеси при възприемането и преработката на информация и поведението ни в различни ситуации?

Каква е ролята на индивидуалните различия в работен контекст?

За силата на гледната точка в бизнес среда

Предизвикателства или ползи носи разнообразието в екипа и организацията?

Значението на индивидуалните различия и разнообразието в HR и различни процеси като подбор, мотивация на служителите, формиране и управление на екипи, управление на стреса, разрешаване на конфликти.

Тема: Подбор, социални мрежи и развитие на работодателска марка

Дата: 22.01.2021

Час: 14 ч. – 18 ч.

Водещи

Вихра Найденова

Райна Пехливанска

Кратко описание на курса

Искате ли да сте по-ефективни в привличането, подбора и наемането на подходящи хора за Вашата организация? Как чрез подбора да изградите успешен екип и организация?

 

В този Мастър клас можем да Ви помогнем да го постигнете, като отговорим на въпросите:

 

Как подборът предопределя успеха на Вашата организация?

Как да привлечете подходящите хора за определена позиция? Кои са предимствата и недостатъците на различните методи за подбор?

Как да използвате социалните мрежи за привличане на таланти?

Как да провеждате ефективно интервю с кандидати за работа?

Как да изградите и развиете бранда си като работодател?

Какви са примерите на успешни и вълнуващи кампании в изграждането на работодателска марка?

Тема: Личностни типове, ценности и движещи сили според модела DISC

Дата: 19.02.2021

Час: 14 ч. – 18 ч.

Водещи

Елена Алтимирска

Райна Пехливанска

Кратко описание на курса

В този Мастър Клас ще Ви предоставим още един инструмент, който ще Ви помогне да разбирате нуждите, проблемите, въпросите на Вашите клиенти и колеги и да отговорите по подходящ начин.

 

Кои са основните личностни типове според модела DISC? Как да ги разпознаваме в ежедневието си?

Как да намираме общ език с различните типове хора?

Какво мотивира поведението ни? Защо правим това, което правим?

Kакви са ценностите и движещите сили, които определят кариерните и професионални избори на хората?

Как да определим ценностите и движещите сили на другите?

Как може да правим подбор и развитие на хората в организацията според водещите им ценности?

Тема: Обучение и развитие – модерни тенденции и дигитализация

Дата: 19.03.2021

Час: 14 ч. – 18 ч.

Водещи

Вихра Найденова

Райна Пехливанска

Кратко описание на курса

Искате ли да разберете кои практики по Обучение и развитие могат наистина да подпомогнат бизнеса и хората? Този Мастър клас е посветен на най-новите и ефективни тенденции в областта на „Обучението и развитието“:

 

Как учат възрастните?

Какво стои зад правилото за учене в организациите 70%-20%-10%? А зад 33%-33%-33%?

Как може да постигнем ефективност чрез дейностите по развитие на хората и да я измерим?

Дигитално учене – „За“ и „Против“?

Как да бъдем успешни обучители?

В какво се изразява ролята на  експертите от „Обучение и развитие“ като стратегически партньор на бизнеса?

Как да направим функцията по „Обучение и развитие“ привлекателна и полезна?

Тема: Консултантски и коучинг умения за HR

Дата: 16.04.2021

Час: 14 ч. – 18 ч.

Водещи

Елена Алтимирска

Ивайло Гърков

Кратко описание на курса

От всички дейности и функции на HR специалистите най-всеобхватната и трудна за изпълнение на практика е ролята им на консултант и партньор на бизнеса.

 

Какво точно означава да си консултант и партньор?

Какво очакват от нас мениджърите, другите функции в организацията, служителите?

Как да разберем потребностите на вътрешните си клиенти?

Какви са необходимите консултантски умения, за да изпълняваме ролята на партньор успешно?

Кога е подходящо да приложим коучинг и кога – експертно консултиране?

Как ключовите коучинг умения (за задаване на въпроси, слушане, провокиране и др.) могат да ни помогнат да бъдем по-добри бизнес партньори?

Тема: Организационна култура и промяна за HR

Дата: 14.05.2021

Час: 14 ч. – 18 ч.

Водещи

Елена Алтимирска

Ивайло Гърков

Кратко описание на курса

Организационната култура е колкото позната теоретично, толкова и непозната на практика територия в бизнеса; колкото трудна за измерване, толкова и реално въздействаща върху ефективността на компанията и ангажираността на служителите.

 

От друга страна промените в организациите в последните месеци станаха съвсем естествено явление.

Задавате ли си и Вие подобни въпроси:

 

Що е то организационна култура и как се проявява в организациите?

Как може да бъде измерена и управлявана?

Каква е връзката между организационната култура и ефективността в организацията?

Какво всъщност представлява промяната на лично и организационно ниво?

През какви етапи преминава процесът на промяна и как да я направим устойчива?

Как може да се отговори на естествено проявяващите се съпротиви срещу промяната?

 

И може би най-важният въпрос: Каква е ролята на функцията по ЧР в управлението на промяната и на културата в организацията?

Тема: Стратегическо управление на таланти и управление на представянето

Дата: 11.06.2021

Час: 14 ч. – 18 ч.

Водещи

Вихра Найденова

Райна Пехливанска

Кратко описание на курса

Способността ефективно да се наемат, задържат и ангажират таланти на всички нива е единственото истинско конкурентно предимство, което компанията притежава.

 

Искате ли да научите:

 

Какво е талант? Защо е важно да привличаме, ангажираме и развиваме най-качествените хора? Как талантите развиват организациите?

Войната за таланти. Новата реалност: вече не „Хората търсят работа“, а „Организациите привличат и се борят за таланти“.

Всички наши служители ли са таланти или само част от тях?

Какви подходи можем да използваме при управление и развитие на талантите?

Какво е планиране на приемствеността (succession planning) и защо е важно за организациите?

Как да изградим ефективен процес по управление на представянето? Каква е разликата между „представяне“ и „потенциал“ на служителите?

Тема: Мотивация отвътре навън

Дата: 09.07.2021

Час: 14 ч. – 18 ч.

Водещи

Росен Рашков

Вихра Найденова

Кратко описание на курса

Мотивацията в най-простата си форма е сила, която ви кара да правите неща. И ако използваме метафората, че мотивацията е гориво, в този тренинг курс ще изследваме заедно неговия „химичен състав“.

 

Какво бихте научили за мотивацията:

 

Кои елементи изграждат екосистемата на мотивацията?

Как да създам устойчива вътрешна мотивация?

Кога да използвам мотивация отвътре навън и кога – мотивация отвън навътре?

Моделът RCC – мотивацията и кариерното развитие.

Каква е тъмната страна на мотивацията?

Кои са основите на мотивация в компанията?

Предай нататък – как да „заразим“ организацията с мотивация?

Повече за водещите

Борислава Лобошка

Образование: Магистър по „Трудова и организационна психология“ и по „Клинична и консултативна психология“, Акредитиран мастър коуч, Мастър НЛП Практик, EMDR терапевт, Хипнотерапевт.

Опит: над 19 г. професионален опит като психолог, Бизнес и Житейски коуч, консултант в областта на Управлението и развитието на човешките ресурси с богат опит с корпоративни клиенти от различни сектори и индустрии. Сертифициран обучител по коучинг, ментор коуч и изпитващ на студенти по акредитирани коучинг програми.

Вихра Найденова

Образование: PhD по психология. Преподавател в Софийски Университет „Св.Климент Охридски“ в областта на HRM и организационна психология. Сертифицирана в Practitioner Coach Diploma, Institute of Leadership and Management.

Опит: с над 15 години професионален опит като стратегически бизнес партньор в сферата на подбора, развитието и консултирането в интернационални организации. Опит в стратегическото консултиране и управление на човешките ресурси във финансовия, ритейл и ИТ сектори в България, Германия и Австрия. Основател и управляващ партньор в консултантска компания Ейч Ар Ризалтс. Предприемач, вдъхновител на нови проекти и преподавател.

Елена Алтимирска

Образование: д-р по Организационна психология, Executive MBA, Магистър по „Трудова и организационна психология“, Акредитиран мастър коуч.

Опит: над 25 г. опит като психолог, мениджър ЧР, консултант и коуч в проекти за над 200 бизнес компании в България и Европа. Преподавател по „Коучинг“ и „Организационно консултиране“ в Софийски Университет, „Методи за организационна диагностика“ в НБУ и „Бизнес психология“ и „Организационно развитие и управление на промяната“ във ВУЗФ. Основател и управляващ партньор в консултантска компания Бизнес Ефект.

Ивайло Гърков

Образование: Executive MBA, Магистър по „Икономика и финанси“.

Опит: над 20 г. опит като предприемач, мениджър, консултант и фасилитатор в проекти за компании в България, Европа и Африка. Преподавател по „Психология и бизнес“ в НБУ и „Организационно развитие и управление на промяната“ и „Организацията като система“ във ВУЗФ. Основател и управляващ партньор в консултантска компания Бизнес Ефект.

Райна Пехливанска

Образование: Докторант в програма „Стопанско управление“ в СУ “ Св. Климент Охридски“, Магистър по „Бизнес администрация – Развитие на човешките ресурси“, Бакалавър по „Международни икономически отношения“.

Опит: над 7 години в големи международни компании, в които се занимава с подбор на персонал, развитие на работодателска марка, програми за развитие на таланти, центрове за оценка, процес по управление на трудовото представяне, организационно развитие, ангажираност на служители, организация и водене на обучения.

Росен Рашков

Росен Рашков е професионален коуч, който подкрепя развитието на ръководителите в организацията. От планиране на стъпките за професионален растеж до поемането на пълна отговорност за реализацията им – както с придобиване на нови умения и знания, така и с работа по нагласите и поведенията, с които един лидер понякога сам застава на своя път.

На организационно ниво Росен работи чрез проектиране и доставка на екипен коучинг и tailor-made мениджърски програми за ефективност и резултатно-ориентирана комуникация.

Таня Бояджиева

Образование: Магистратури по управление на хора и по информатика.

Опит: над 25 години опит като мениджър, управленски консултант, бизнес коуч и обучител. Освен магистратурите, тя има обучения и по НЛП, Agile коучинг и Agile Human Relations (Agile HR). Опитът й включва 5 години като мениджър консултиране по човешкия капитал в Deloitte България и 6 години като завеждащ консултантския отдел на Ernst&Young България. Понастоящем управлява своя консултантска компания „ТАБ Нео-мениджмънт”, а също така е преподавател по “Управление на хора” към магистърската програма на НБУ по “ИТ проектен мениджмънт”.

Ние вярваме, че с тази програма можем да допринесем HR професионалистите да бъдат експерти с
висока стойност за бизнеса, които с умения, знания и страст да работят за хората в организациите.

Вярваме в потенциала и възможността на всеки от Вас да се изкачи до върха и сме до Вас, за да Ви помогнем да го постигнете!

Запиши се за участие

Цена за 1 Мастър клас

със сертификат за участие

Ако искате да се включите в един или няколко от модулите, моля да пишете в коментар Темата на модула.

65 евро

до 1-ви май

Ново!

Зимен пакет от 3 Мастър класа, сертификат и допълнителни материали

179 евро

до 31-ви март

Пакетна цена за цялата програма

Включва всички Мастър класове, 1 коучинг сесия, 1 менторска сесия и сертификат

580 евро

до 1-ви май

*Можем да Ви издадем и фирмена фактура. Отбележете в коментар, ако желаете фактура, и въведете данните на фирмата. Цените са без ДДС.

За да изтеглите пълната програма, кликнете тук.

В случай че сте пропуснали някой Модул, а имате желание да се запишете за цялата програма, получавате възможност да се включите в същия модул през следващата година при провеждането му.

Програмата е инициирана от  HR Results и Business Effect

Данни за плащане

* Невалидно или празно име

* Невалиден или празен имейл адрес

Обученията ще се провеждат на живо в зала в София или онлайн през Zoom (според обстановката в страната). Моля да отбележите предпочитания от Вас вариант*.
Местата са ограничени:

* Моля, изберете едната опция

* Коментарът е прекалено дълъг

* Трябва да приемете условията

* Грешна капча

Телефон: +359 889 365 885